Możliwości zastosowania metody statystycznej do badania autobiografii

Loading...
Thumbnail Image

Date

1987

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Possibilities of applying the statistical method to examining autobiographies

Abstract

The article presents the proposal to apply the statistical method to analysing autobiographical materials coming from memoirs competitions. The authors offer the way of dealing with basic issues conditioning the possibility of applying statistics to such materials, i.e. 1) precise defining the collectivity being the subject of examination, 2) defining the traits (of individuals) relevant for a researcher, 3) defining the level of measurement of traits relevant for a researcher, 4) counting the number of individuals with particular traits or particular level of their intensity.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 49, 1987, z. 4, s. 289-296

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego