PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Tomasz Budnikowski, Bezrobocie na świecie i w Polsce, Instytut Zachodni, Poznań 2002, ss. 236.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 66, 2004, z. 3, s. 247-250.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego