Problem rozmieszczenia maszyn liczących w dużych systemach przemysłowych automatycznie sterowanych

Loading...
Thumbnail Image

Date

1974

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

The author deals with the methods of choice of the optimal location of points on the basis of linear graphs. He has also proposed an algorithm which may be aeasily programmed and used with the help of a computer.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 36, 1974, z. 4, s. 241-245

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego