Nekrologi RPEiS 56(1), 1994

Loading...
Thumbnail Image

Date

1994

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Obituaries RPEiS 56(1), 1994

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Nekrologi, Obituaries

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 56, 1994, z. 1, s.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego