Do the Swiss not want to join the EU? Swiss Referenda on European integration

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Czy Szwajcarzy nie chcą dołączyć do UE? Szwajcarskie referenda w sprawie integracji europejskiej

Abstract

Switzerland is unique in Western Europe, not having joined the European Union (EU). Switzerland is still neither a member of the EU nor of the European Economic Area. However, the Swiss were asked to vote on issues concerning the EU several times. Three times the results of those referenda were negative. The Swiss seem to be satisfied with a relationship with the EU based on bilateral agreements. They do not see the need for closer cooperation, within the structure of the EU. The aim of this paper is to explore whether the citizens of Switzerland want to join the EU or not. Analyzing the negative results of Swiss referenda on issues concerning the EU might be helpful in understanding the Swiss point of view.
Szwajcaria jest jednym z nielicznych państw Europy Zachodniej, które nie przystąpiły do UE. Szwajcarzy kilkakrotnie wzywani byli do głosowania w referendum w sprawach związanych z UE, niemniej trzykrotnie głosowali przeciwko. Obywatele Szwajcarii wydają się być zadowoleni ze stosunków z UE opartych na umowach dwustronnych. Nie widzą potrzeby zacieśniania współpracy. Celem artykułu jest zbadanie czy obywatele Szwajcarii rzeczywiście nie chcą przystąpienia ich państwa do UE. Analiza negatywnych wyników referendów w sprawach dotyczących UE może być przydatna w zrozumieniu szwajcarskiego punktu widzenia.

Description

Sponsor

Keywords

Switzerland, referenda, the European Union, popular initiative, Szwajcaria, referenda, Unia Europejska, inicjatywa ludowa

Citation

Przegląd Politologiczny, 2013, nr 3, s. 85-98.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego