Present and potential factors destabilizing Central Asia as a challenge to the European Union

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Obecne i potencjalne czynniki destabilizacji Azji Środkowej jako wyzwanie dla Unii Europejskiej

Abstract

Central Asia is struggling with various challenges ranging from conflicts over water to ethnic and religious conflicts. Another factor destabilizing the situation is the mounting regional competition between Russia, China and the USA. While Russia is trying to maintain its zone of influence, China wants to build its own zone. US activities are mainly related to stabilization in Afghanistan. Given this background and the different problems and challenges, the EU’s activities in this region are negligible. Soft instruments prevail, but EU activities are anything but coherent, as the EU lacks a broad, long-term strategy of relations with Central Asia that could redefine EU involvement in the region.
Azja Centralna boryka się z różnymi wyzwaniami od konfliktów o wodę, po na tle etnicznym, religijnym. Kolejnym czynnikiem destabilizacyjnym jest rosnąca rywalizacja w regionie pomiędzy Rosją, Chinami i USA. O ile Rosja chce utrzymać swoją strefę wpływów, o tyle Chiny chcą zbudować swoją. Aktywność USA związana jest przede wszystkim ze stabilizacją Afganistanu. Na tym tle oraz wobec różnych problemów i wyzwań, aktywność UE jest niewielka. Przeważają instrumenty miękkie, ale działania UE nie są spójne, bowiem brakuje szerszej i długofalowej strategii wobec Azji Centralnej, która przedefiniowałaby zaangażowanie unijne wobec tego regionu.

Description

Sponsor

Keywords

Central Asia, European Union, Fergana Valley, terrorism, conflicts, Azja Środkowa, Unia Europejska, Kotlina Fergańska, terroryzm, konflikty

Citation

Przegląd Politologiczny, 2016, nr 2, s. 105-114.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego