The State of Air in the European Union and Quality of Europeans’ Life

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Stan powietrza w Unii Europejskiej a jakość życia Europejczyków

Abstract

This article aims to present the impact of air pollution on the quality of life of EU residents. With the aid of institutional-legal and statistical analysis an attempt has been undertaken to answer the following research questions: 1) negative concentrations whose pollution exceeds norms set out at EU levels, 2) causes of above-norm pollution concentrations and 3) impact of pollution on the health of Europeans. During the conducted research it was demonstrated that the quality of life of Europeans is being lowered by a continuing above-norm concentration of air pollution whose exposure is related to people feeling worse, numerous diseases related to the breathing system, circulation, nervous and even reproductive system as well as increased death rate and shortening of life expectancy. The estimated number of premature deaths in 2014 resulting from exposure to fine dust, ozone and carbon dioxide in the EU amounted to 487,600. As the investigation shows, the best quality of life, taking into consideration air quality, is afforded by Finland, Ireland and Sweden.
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu zanieczyszczeń powietrza na jakość życia mieszkańców Unii Europejskiej. Przy wykorzystaniu metody analizy instytucjonalno-prawnej oraz ilościowej podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1) stężenia których zanieczyszczeń przekraczają normy wyznaczone na poziomie unijnym?; 2) jakie są przyczyny ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń?; 3) jaki jest wpływ zanieczyszczeń na zdrowie Europejczyków? W toku przeprowadzonych rozważań wykazano, że jakość życia Europejczyków obniżana jest przez utrzymujące się, ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń powietrza, na które ekspozycja wiąże się z gorszym samopoczuciem, licznymi chorobami układu oddechowego, krążenia, nerwowego, a nawet rozrodczego, a także ze zwiększoną umieralnością i skróceniem oczekiwanej długości życia. W Unii Europejskiej oszacowana liczba przedwczesnych zgonów w 2014 r. w wyniku narażenia na pył drobny, ozon i dwutlenek azotu wyniosła 487,600. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, najlepsze warunki życia, biorąc pod uwagę jakość powietrza, panują w Finlandii, Irlandii i Szwecji.

Description

Sponsor

Keywords

ecological security, environmental security, health security, quality of life, air quality, European Union, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo środowiskowe, bezpieczeństwo zdrowotne, jakość życia, jakość powietrza, Unia Europejska

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 4, s. 117-130.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego