Od arboristy do zorbonauta – nomina agentis i nomina attributiva (personalia) w najnowszej czeszczyźnie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

From arborist to zorbonaut – nomina agentis and nomina attributiva (personal details) in contemporary Czech

Abstract

Autorka jako neologizmy traktuje wyrazy, wyrażenia lub frazy, które zostały ostatnio wymyślone, niewystępujące w słowniku, ale mogące być szeroko stosowane lub pojawiające się w języku pewnych społecznościach. W języku czeskim obecnie jest ich kilka tysięcy. Są one często używane, aby tekst był bardziej atrakcyjny, nowoczesny. W niniejszym artykule szczególną uwagę poświęcono dwóm kategoriom: nomina agentis i nomina attributiva (personalia) i morfologicznej oraz semantycznej strukturze nowych wyrazów. Są one bardzo często angielskiego pochodzenia, wprowadzone do języka czeskiego ze względu albo na modę, albo na brak czeskiego odpowiednika, tworzone z typowym sufiksem czeskiego lub na bazie czeskich podstaw słowotwórczych.
Neologisms are words, meanings or phrases that have recently been coined, generally do not appear in any dictionary, but may be used widely or within certain communities. They appear in every language, and Czech have thousands of them. They are often use to make the text more attractive, modern. In this article special attention is given to the nomina agentis i nomina attributiva (personalia) and their morphological, semantic structure of the new words. They are very often English words brought to Czech language and formed with the typical Czech suffix or a Czech words formed with the Czech bound forms.

Description

Sponsor

Keywords

współczesny język czeski, Czech modern language, onomastyka, onomastics, Nomina agentis, Nomina attributiva

Citation

Bohemistyka X, 2010, nr 3, s. 187–197.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego