Jak młodzież postrzega wybrane sfery własnego życia?

Loading...
Thumbnail Image

Date

1994

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

The youths perception of selected spheres of life

Abstract

The authors present the results of a 1992 poll conducted with last-year elementary school and high school students (14 to 19 years). The poll was held in three towns of southern Wielkopolska and contained questions concerning: 1) attitude towards school; 2) perception of one's own age class; 3) alcohol, cigarettes and drugs; 4) attitude towards groups of specific youth culture.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 56, 1994, z. 1, s. 117-124

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego