Taksonomiczna metoda różnic przeciętnych w zastosowaniu do badań rejonizacji zatrudnienia na przykładzie przemysłu uspołecznionego Wielkopolski

Loading...
Thumbnail Image

Date

1972

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Taxonomic Method of Average Differences Applied to Research into Delimitation of Employment Regions. Exemplified by the Socialized Industry in Wielkopolska

Abstract

In the article an attempt is made to apply the taxonomic method of average differences to research into delimitation of employment regions with help of such characteristics as: — employment in socialized industry per 1000 inhabitants; — employment in socialized industry per 1 square kilometer; — percentage of urban population. Emphasizing the universality of the method numerous publications suggest that it can be used in almost all kinds of research into typology of spacial economic units. An analysis of employment in industry by regions made in this article proved the taxonomic method of average differences suitable for this kind of research.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 34, 1972, z. 4, s. 93-105

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego