Lata nasienne i gryzonie czyli o wpływie zwierząt na rozsiewanie nasion buka i dębu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

masting, rodent, lata nasienne, gryzonie, seed, nasiona, zoochoria, drzewa, seed dispersal

Citation

Wszechświat, vol. 115 (1-3), 2014, pp. 107-110

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego