USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA TLE NOWELIZACJI USTAWY O ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM Z DNIA 22.08.1997 R.

Loading...
Thumbnail Image

Date

1998

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 60, 1998, z. 1, s. 87-97

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego