Obszary i modele badan nad zjawiskami wykluczania i inkluzji osób z ograniczeniami sprawności

Title alternative

Abstract

Analiza czynników związanych z mechanizmami wykluczania / inkluzji pozwala na wyróżnienie dwóch klas czynników: działających pozytywnie (czynniki ochronne i wspierające proces wprowadzania zmian) i działających negatywnie (czynniki ryzyka oraz zakłócające proces prowadzania zmian) Programy działań społecznych kierowanych na osoby niepełnosprawne i/lub ich otoczenie mogą być nastawione z kolei na wzmacnianie lub osłabianie działania owych czynników. Daje to nam cztery możliwe strategie działania (por. Leowski, 2008; por. Brzezinska, 2009): (1) strategie nastawione na zainicjowanie lub spowodowanie wzrostu czynników działających pozytywnie, (2) strategie nastawione na zapobieganie zmniejszaniu się (osłabianiu) oddziaływania czynników pozytywnych dla danego zjawiska, (3) strategie nastawione na eliminowanie, ograniczanie, spowolnianie lub osłabianie działania czynników negatywnych, (4) strategie nastawione na zahamowanie lub spowolnienie wzrostu czynników działających negatywnie.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Rycielski, P. (2010). Obszary i modele badan nad zjawiskami wykluczania i inkluzji osób z ograniczeniami sprawnosci. Numer monograficzny Polityki Społecznej pt.: Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawnosci, 58-62.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego