Homo Academicus. Posłowie – Dwadzieścia lat później

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM

Title alternative

Homo Academicus. Postface – Twenty Years After

Abstract

Fragment książki Pierre’a Bourdieu Homo Academicus, Les Éditions de Minuit, Paris 2000, s. 289-307.

Description

Sponsor

Keywords

obiektywizacja, pole produkcji, pole uniwersyteckie

Citation

Praktyka Teoretyczna 2013, nr 1(7), s. 31-50

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego