Założenie o racjonalności w ekonomii marksistowskiej i marksowskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

1972

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Assumption of Rationality in Marxist and Marxian Economics

Abstract

The aim of this article is 1) to present several conceptions of assumption of rationality in to-day's publications on methodology of economics, 2) to state which of the conceptions are accepted by representative Marxist economists in their methodological consideration and 3) to find if the approaches correspond to the methodological part that the assumption of rationality plays in the economic theory of Karl Marx.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 34, 1972, z. 4, s. 63-73

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego