Germany and France towards Eastern Partnership project of the European Union 2008-2015

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018-09-22

Authors

Barabasz, Adam

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

The main aim of the article was to present the reaction of Germany and France towards the Eastern Partnership project of the European Union between 2008-2015. In the article the summit of the Eastern Partnership was also briefly discussed and the most important decisions that were made there were emphasized. Attention was also paid to the challenges facing the six countries covered by the project. Attention was also paid to Russia's attitude towards EAP.
Zasadniczym celem artykułu było przedstawienie stosunku Niemiec i Francji wobec projektu Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej w latach 2008-2015. W artykule przybliżono również najważniejsze decyzje podjęte podczas szczytów PW. Uwypuklono również wyzwania stojące przed sześcioma krajami objętymi projektem. Zwrócono też uwagę na stosunek Rosji do polsko-szwedzkiej inicjatywy.

Description

Sponsor

Article written as part of a research project: German-French Leadership in the European Union in the 21st Century. Problems and Challenges (National Science Center UMO 2013/09/B/HS5/00433)

Keywords

Partnerstwo Wschodnie, Eastern Partnership, Unia Europejska, European Union, Europejska Polityka Sąsiedztwa, European Neighborhood Policy, Niemcy, Germany, Francja, France

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego