Integralne ujęcie prawdy jako odpowiedź na współczesne zagrożenia wiary

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny UAM

Title alternative

An Integral Account of Truth as an Answer to Contemporary Threats of Faith

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

prawda, integralność, sens słowa

Citation

Współczesne zagrożenia wiary, red. Jarosław Moskałyk, Poznań, Wydział Teologiczny UAM 2015.

ISBN

9788365251213

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego