Consumer policy in Poland’s process of accession to the European Union

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Polityka konsumencka w procesie akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

Abstract

The article is based on an analysis of national and international legislation, on documentation and on the subject literature. It aims to present the adaptation process of Polish consumer policy to European standards. The article discusses the legal basis for the adjustment of national consumer legislation and the strategies of consumer policies towards the European Union. The second part of the article describes the process of adjustment of Polish legislation to the EU legislation. The last part includes concluding remarks and elaborations concerning the actual problems of the Union connected with the implementation of consumer-protection-related regulations into the national legal standards, the function and the role of relevant consumer policy.
Artykuł oparty jest na analizie międzynarodowych oraz krajowych aktów prawnych, dokumentów oraz literatury przedmiotu. Ma on na celu przedstawienie procesu dostosowania polskiej polityki konsumenckiej do standardów unijnych. W artykule omówione zostały podstawy prawne harmonizacji konsumenckich praw krajowych z prawem UE, jak również tożsamość krajowych strategii polityki konsumenckiej do unijnych. W kolejnej części artykułu analizie poddano proces dostosowania polskiego prawodawstwa do unijnego. Ostatnia część opracowania pełni rolę konkluzji, zawiera rozważania na temat faktycznych problemów Unii Europejskiej związanych z obowiązkiem implementacji regulacji dotyczących ochrony konsumenta do narodowych standardów prawnych oraz faktycznej funkcji i zasadności prowadzenia przez państwo odpowiedniej polityki konsumenckiej.

Description

Sponsor

Keywords

integration, consumer policy, consumer rights, European Union, integracja, polityka konsumencka, prawa konsumentów, Unia Europejska

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018, s. 333-341.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego