Przegląd piśmiennictwa RPEiS 43(1), 1981

Loading...
Thumbnail Image

Date

1981

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Survey of literature RPEiS 43(1), 1981

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

przegląd piśmiennictwa, survey of literature, book reviews

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 43, 1981, z. 1, s. 257-317

Seria

ISBN

ISSN

0035-9629

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego