Przegląd piśmiennictwa RPEiS 24, 1962, z. 3

Loading...
Thumbnail Image

Date

1962

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Survey of literature RPEiS 24, 1962, z. 3

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Przegląd piśmiennictwa, Survey of literature

Citation

Seria

ISBN

ISSN

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24, 1962, z. 3, s. 317-382
0035-9629

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego