OPRACOWANIA SPRAWOZDAWCZE I INFORMACYJNE. MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU (AIUTA) JAKO PRZYKŁAD STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCEGO NA RZECZ LUDZI STARSZYCH

Loading...
Thumbnail Image

Date

1999

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 61, 1999, z. 1, s. 307-311.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego