Klimat lokalny Konina w nawiązaniu do stosunków termiczno-wilgotnościowych w sezonie letnim 2005

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Title alternative

Abstract

W opracowaniu podjęto próbę oceny warunków klimatycznych Konina, uwzględniając przede wszystkim stosunki termiczno-wilgotnościowe oraz specyfikę wynikającą z położenia tego miasta na tle różnych typów rzeźby. Omówiono w nim rezultaty własnych pomiarów dokonanych psychrometrem aspiracyjnym Assmanna PM – 8211 i sondą termiczno-wilgotnościową HM 34C w obrębie starej i centralnej części Konina, w specjalnie do tego celu wyznaczonych dziesięciu punktach pomiarowych, od 24 czerwca do 21 września 2005 r. Badania te pozwoliły wykryć kontrasty termiczne zachodzące pomiędzy Starym a Nowym Koninem, które szczególnie dobrze były zauważalne w porze wieczornej.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 59, 2008, s. 89-103

ISBN

978-83-706357-0-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego