Blog naukowy oraz inne narzędzia promocji nauki i naukowca w sieci

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)

Title alternative

Abstract

Nauka jest naszą pracą i pasją. Planujemy eksperymenty, wykonujemy badania, prowadzimy analizy i piszemy publikacje. Czemu o tym nie opowiedzieć innym? Możemy w ten sposób pokazać, dlaczego nasza praca jest nie tylko interesująca, ale i ważna. To naprawdę przyniesie nam korzyści.

Description

Sponsor

Keywords

blog naukowy, komunikacja naukowa, promocja nauki

Citation

Kulczycki, E. (2013), Blog naukowy oraz inne narzędzia promocji nauki i naukowca w sieci. W: P. Żabicki, E. Giżycka (red.), Promosaurus. Poradnik promocji nauki, Kraków 2013, ss. 67-72.

ISBN

978-83-936157-0-4

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego