Communiqué z nieobecnej przyszłości – o kresie życia studenckiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM

Title alternative

Communique from an Absent Future: On the Terminus of Student Life

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

university,, students protests, crisis, community, communism

Citation

Praktyka Teoretyczna 2010, nr 1, s. 189-202

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego