Polish deadjectival nouns as nominalized adverbs

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

The traditional description of Polish abstract nouns such as lekkość ‘lightness’ or jasność ‘brightness’ holds that they are formed with an adjectival root and the nominalizing suffix -ość. The paper considers an alternative analysis where -o-ść is a complex marker and such nominals go through an adverbial stage in their formation, rendering them [[[ A ] Adv ] N ] structures, a possibility suggested by the fact that the -o itself is an ad- verbial marker.
Wedle tradycyjnego opisu, polskie abstrakcyjne rzeczowniki odprzymiotnikowe ( nomina essendi), takie jak np. lekkość czy jasność, są zbudowane z przymiotnikowego tematu i przyrostka -ość. Artykuł rozważa alternatywną analizę, wedle której -o-ść jest przyrost- kiem złożonym, a tworzone z nim rzeczowniki odprzymiotnikowe przechodzą przez etap przysłówkowy, czyniąc je formami o strukturze [[[ A ] Adv ] N ]. Możliwość złożoności -o-ść sugeruje fakt, że -o jest przyrostkiem tworzącym przysłówki.

Description

Sponsor

Keywords

derived -ość nouns, nomina essendi, adjectives, adverbs, Nanosyntax, przyrostek -ość, nomina essendi, przymiotniki, przysłówki, nanosyntaktyka

Citation

Studies in Polish Linguistics 2021, vol. 16 (4), pp. 207-227.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego