Wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na przykładzie Partnerstwa Wschodniego i Partnerstwa dla Modernizacji. Komentarz Politologiczny

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

The Eastern Dimension of the European Union's Neighborhood Policy - an Example of Eastern Partnership and Partnership for Modernization. A Politological Commentary

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

partnerstwo wschodnie, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, no 4/2010, s. 197-204

Seria

ISBN

ISSN

1899-6256

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego