Nekrologi RPEiS 54(3), 1992

Loading...
Thumbnail Image

Date

1992

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Obituaries RPEiS 54(3), 1992

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Nekrologi, Obituaries

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 54, 1992, z. 3, s. 137-141

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego