2014, Vol. 65. Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce 2010-2020

Jeśli chcesz przejrzeć artykuły znajdujące się w tej kolekcji wybierz przycisk Tytuł

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce 2010-2020 (CPP RPS 65/2014)
    (Center for Public Policy Research Papers Series, 2014) Antonowicz, Dominik; Krawczyk-Radwan, Magdalena; Walczak, Dominika
    Przedmiotem artykułu są zmiany w polskim szkolnictwie wyższym wynikające z umasowienia szkolnictwa wyższego, przeobrażeń struktury gospodarki w kierunku modelu postindustrialnego oraz liberalnych reform polskiego szkolnictwa wyższego. Celem analiz jest pokazanie, ze w warunkach rosnącej konkurencji coraz większe znaczenie będzie miała marka dyplomu uczelni. W Polsce marka dyplomu uczelni nie odgrywała dotąd znaczącej roli, ponieważ zaległości edukacyjne, a przede wszystkim koniunktura demograficzna zapewniały wystarczająco wysoki poziom popytu na usługi edukacyjne w szkolnictwie wyższym. Ten okres już minął i w nadchodzących latach rywalizacja o studentów będzie coraz większa, a marka dyplomu już zaczyna odgrywać decydującą rolę w tym, które uczelnie pozostaną na rynku edukacyjnym, a które będą musiały przejść głęboką restrukturyzację lub po prostu zniknąć z rynku.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego