2014, Vol. 63. Doświadczenia sąsiadów w zakresie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego: Niemcy. Studium przypadku

Jeśli chcesz przejrzeć artykuły znajdujące się w tej kolekcji wybierz przycisk Tytuł

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Doświadczenia sąsiadów w zakresie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego: Niemcy. Studium przypadku (CPP RPS 63/2014)
    (Center for Public Policy Research Papers Series, 2014) Siwińska, Bianka
    W artykule przedstawiony zostaje rozwój procesu internacjonalizacji niemieckich uczelni od końca lat 90-tych do roku 2008, kiedy to ogłoszona zostaje rządowa „Strategia internacjonalizacji”. Analiza potwierdziła, że jednym z kluczowych warunków rozwoju procesu internacjonalizacji w przypadku niemieckim było zaangażowanie w jego kształtowanie rządowych ośrodków decyzyjnych, czyli poziomu centralnego – poziomu państwa. W Niemczech, gdzie aktywności i refleksja na tym poziomie mają miejsce niemalże od początku badanego okresu, umiędzynarodowienie systemu rozwija się dynamicznie, budowana jest kultura internacjonalizacji, a sam proces przybiera coraz bardziej wyrafinowane formy. Oprócz fazy wstępnej, wyróżnione tu zostały dwie fazy tego procesu: kwantytatywna i kwalitatywna.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego