2013, Vol. 42. Droga na studia – fakty, odczucia, oceny

Jeśli chcesz przejrzeć artykuły znajdujące się w tej kolekcji wybierz przycisk Tytuł

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Droga na studia – fakty, odczucia, oceny (CPP RPS 42/2013)
    (Center for Public Policy Research Papers Series, 2013) Wasielewski, Krzysztof
    Kiedy zastanowić się nad znaczeniem terminu „droga na studia” pierwszym skojarzeniem, jakie przychodzi na myśl jest ścieżka edukacyjna rozumiana jako kolejne szczeble edukacji, typy kończonych szkół, wybrane specjalności, oceny szkolne czy przestrzenne usytuowanie szkoły. Istnieje też jednak wymiar subiektywny takiej ścieżki – pewne społeczno-kulturowe i psychologiczne aspekty pokonywania drogi na studia. Wśród wskaźników opisujących ten wymiar należy wymienić charakterystyki mentalne młodzieży, wsparcie najbliższych bądź jego brak, motywację jednostki, okoliczności podejmowania decyzji, ich determinanty, a także ocenę tych zdarzeń z perspektywy czasu, wreszcie towarzyszące temu świadomość, oceny, emocje. W tym sensie interesować nas tu będzie zarówno obiektywny, jak i subiektywny wymiar drogi prowadzącej do studiów. Zaczniemy od społecznych charakterystyk młodzieży, która dostała się na studia. Dalej przyjrzymy się jej przeszłości edukacyjnej, by wreszcie – na koniec – podjąć pytanie o motywy podejmowania studiów i postawy, reakcje najbliższego otoczenia. Czy da się powiedzieć, że ta droga na studia jest jakaś specyficzna, czy jest naznaczona „wiejskością”? Co by to było?
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego