2013, Vol. 45. Uniwersytet i aktywizm studencki wobec obywatelskiego nieposłuszeństwa

Jeśli chcesz przejrzeć artykuły znajdujące się w tej kolekcji wybierz przycisk Tytuł

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Uniwersytet i aktywizm studencki wobec obywatelskiego nieposłuszeństwa (CPP RPS 45/2013)
    (Center for Public Policy Research Papers Series, 2013) Kościelniak, Cezary
    U progu drugiej dekady XXI wieku, protesty studenckie na nowo nasiliły się i objęły bez mała całą Europę. Ich bezpośrednią, choć nie jedyną przyczyną jest coraz bardziej restrykcyjna polityka finansowa szkolnictwa wyższego, której skutki studenci bezpośrednio odczuwają. Jednakże nie tylko kwestie finansowe wzbudzają protesty, nie brakuje protestów „merytokratycznych”, np. w Niemczech, gdzie studenci protestowali przeciwko zbytniej symplifikacji programów studiów, gorszej jakości kształcenia, przepełnionych sal wykładowych, etc. Protesty przybierają różnorodne formy, zdarzają się symboliczne akty na przykład w Italii, we Florencji, gdzie studenci opanowali kopułę Brunelleschiego, czy w Rzymie, gdzie zorganizowano całodzienną, wielotysięczną manifestację, która niczym nie różniła się od protestów, jakie organizują alterglobaliści przy okazji szczytów państw G8.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego