2011, Vol. 28. Komisja Europejska a uniwersytety: różnicowanie i izomorfizacja systemów edukacyjnych w Europie

Jeśli chcesz przejrzeć artykuły znajdujące się w tej kolekcji wybierz przycisk Tytuł

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Komisja Europejska a uniwersytety: różnicowanie i izomorfizacja systemów edukacyjnych w Europie (CPP RPS 28/2011)
    (Center for Public Policy Research Papers Series, 2011) Kwiek, Marek
    W prowadzonych w ostatnich latach akademickich i politycznych dyskusjach na temat przyszłości publicznych uniwersytetów w Europie na pierwszy plan wysuwa się zagadnienie ich struktur zarządzania i ich ustroju (university management i university governance). Spośród szeregu dyskusji na ten temat warto szczególnie, jak się wydaje, wziąć pod uwagę dyskusje prowadzone wokół „agendy modernizacyjnej” uniwersytetu europejskiego przygotowanej i modyfikowanej przez ostatnich dziesięć lat przez Komisję Europejską. Chociaż z perspektywy czysto akademickiej – czyli z perspektywy naukowych badań nad szkolnictwem wyższym – nie jest to agenda szczególnie inspirująca, ani szczególnie nowatorska, a ponadto jej wyraźnym mankamentem jest ugruntowanie w silnych przekonaniach jej autorów, a nie w prowadzonych badaniach naukowych, to z perspektywy polityki publicznej (uprawianej przeze mnie public policy) głosu Komisji w rozważaniach nad przyszłością uniwersytetu w Europie nie można lekceważyć.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego