Artykuły naukowe (WFil)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  How can the inferentialist make room for the distinction between factual and linguistic correctness?
  (Taylor & Francis, 2023-04-11) Kaluziński, Bartosz
  Brandom (Citation1994) made inferentialism an intensely debated idea in the philosophy of language in the last three decades. Inferentialism is a view that associates the meaning of linguistic expression with the role said expression plays in inferences. It seems rather uncontroversial that the correct theory of meaning should distinguish between linguistic correctness and factual correctness. For instance, speaker S can be wrong in saying ‘I have arthritis’ in two distinct ways: (i) S fails to apply a word correctly to make a true statement due to having made a factual error, and (ii) S uses an expression incorrectly because they are wrong about its meaning. In this paper, I show that properly understood normative inferentialism can make room for such a distinction. I propose that linguistic correctness is a structural issue: linguistic mistakes stem from the improper or insufficient acquisition of an inferential role. Factual correctness, on the other hand, is a one-off issue of the correct application of inferential rules to a particular situation. I argue that, by tying the issue of correctness to the game of giving and asking for reasons, inferentialism can establish a reliable method for distinguishing between two types of correctness (and mistakes).
 • Item
  Health privacy, racialization, and the causal potential of legal regulations
  (Taylor & Francis, 2022-07-03) Malinowska, Joanna Karolina; Chomański, Bartłomiej
  Our commentary addresses three issues. First, we point out an additional problematic dimension of excessive health privacy loss, namely, the potential racialization of groups and individuals that it may likely contribute to. Second, we note that, in our view, the authors’ argument for more regulation rests on an invidious comparison between the realistically described status quo and the idealized picture of the imagined regulatory regime that the authors briefly propose. Third, we argue that, despite existing regulations, both private and government actors frequently use private data in ways that lead to ethically problematic outcomes, especially when it comes to racialized communities.
 • Item
  Methodological and Ethical Risks Associated with the Epistemic Unification of Tribe Members
  (Taylor & Francis, 2021-01-03) Malinowska, Joanna Karolina
  In my commentary, I discuss the risk that shifting the focus from individuals to a group subject (even in ethical discussions on their participation in research) may strengthen the epistemic tendency to treat tribes as a homogeneous group.
 • Item
  Umiędzynarodowienie polskich czasopism w naukach społecznych i humanistycznych – transformacyjna rola systemu ewaluacji nauki
  (2019) Kulczycki, Emanuel; Rozkosz, Ewa A.; Drabek, Aneta; Ciereszko, Kinga
  W tym artykule omawiamy przemiany polskich czasopism, które spowodowane były wprowadzeniem systemu ewaluacji nauki wykorzystującego wykaz czasopism punktowanych. Skupiliśmy się na umiędzynarodowieniu czasopism z nauk społecznych i humanistycznych (N = 801), aby zbadać, w jaki sposób polityka naukowa przekształciła praktyki redakcyjne w polskich czasopismach. Zastosowaliśmy metody mieszane obejmujące zarówno jednoczynnikową analizę wariancji i dwuczynnikową analizę wariancji w schemacie mieszanym, jak i częściowo ustrukturyzowane wywiady. Wyniki badania wykazały, że polityka naukowa zmieniła praktyki redakcyjne, ale nie nastąpiło rzeczywiste umiędzynarodowienie polskich czasopism z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Przeciwnie, nastąpiło jedynie pozorne umiędzynarodowienie, które manifestuje się w „ogrywaniu” systemu oceny czasopism naukowych. Badanie wykazało, że redaktorzy polskich czasopism nie podejmują dyskusji nad wyzwaniami, jakie niesie ze sobą umiędzynarodowienie, ale stosują wyłącznie te praktyki związane z umiędzynarodowieniem, których wprowadzenie narzucają regulacje systemowe. Artykuł kończy się rekomendacjami, jak motywować redakcje do umiędzynarodowienia czasopism, a także jak powstrzymać korumpowanie parametrów mierzących umiędzynarodowienie.
 • Item
  Jak rozpoznać recenzowane publikacje – o etykietach z otwartymi danymi recenzentów w monografiach naukowych
  (2019) Kulczycki, Emanuel; Rozkosz, Ewa A.; Engels, Tim C. E.; Guns, Raf; Hołowiecki, Marek; Pölönen, Janne; Ciereszko, Kinga
  W tym artykule omawiamy etykiety z otwartymi danymi recenzentów, czyli praktykę ujawniania danych recenzentów w monografiach naukowych, która jest powszechna w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Celem badania było sprawdzenie, czy etykieta z otwartymi danymi recenzentów jest rodzajem etykiety z informacją o recenzowaniu (na podobieństwo tej stosowanej w Finlandii i Flandrii, tj. we flamandzkiej części Belgii), i, czy jako taka, może być używana jako kryterium w różnych systemach wykorzystywanych do oceny publikacji naukowych. Przeprowadziliśmy dwufazowe badanie z wykorzystaniem sekwencyjnej strategii eksploracyjnej. W pierwszej fazie przeprowadziliśmy wywiady z reprezentantami dwudziestu spośród czterdziestu największych polskich wydawnictw naukowych w celu zbadania, w jaki sposób polscy wydawcy kontrolują proces recenzowania oraz czy można wykorzystać etykiety z otwartymi danymi recenzentów do identyfikacji monografii recenzowanych. W drugiej fazie przeprowadziliśmy dwie ankiety mające na celu analizę postrzegania procesu recenzowania oraz etykiet z otwartymi danymi recenzentów przez autorów (n = 600) oraz recenzentów (n = 875) książek opublikowanych przez dwadzieścia poddanych badaniu wydawnictw. Zintegrowane wyniki pozwoliły nam zweryfikować stwierdzenia wydawców dotyczące ich praktyk związanych z procesem recenzowania. Nasze wyniki wskazują, że wydawcy rzeczywiście kontrolują proces recenzowania poprzez dostarczanie recenzentom kryteriów oceny oraz przesyłanie recenzji autorom. Wydawcy rzadko proszą o pozwolenie na ujawnienie nazwisk recenzentów, ale dla recenzentów oczywistym jest, że umieszczanie ich danych w monografii jest częścią procesu recenzowania. Badanie pokazuje również, że ujawniane są dane tylko tych recenzentów, którzy przyjęli manuskrypt do publikacji. A zatem, co najważniejsze, nasza analiza wykazała, że etykieta z otwartymi danymi recenzentów, której używają polscy wydawcy, jest rodzajem etykiety z informacją o recenzowaniu, takiej jak ta stosowana we Flandrii i Finlandii, i, jako taka, może być stosowana do identyfikacji recenzowanych monografii naukowych.
 • Item
  Researchers publishing monographs are more productive and more local‑oriented
  (2020) Kulczycki, Emanuel; Korytkowski, Przemysław
  In this study, we investigate what share of researchers publish monographs across fields, gender and seniority. We acquired data from the Polish current research information system (POL-on) containing metadata of about 1,031,141 peer-reviewed publications from 67,415 Polish researchers, including 30,185 monographs from 2013 to 2016. The data are aggregated at the researcher level, which allows us to shed new light on publication patterns in all fields. We show that scholars who publish monographs also publish journal articles at the same time. This pattern is observed in all dimensions, i.e. research fields, gender and seniority. However, substantial differences between the fields are observed. Moreover, we show that researchers who publish monographs are also more productive in terms of the number of publications than researchers who did not publish any monographs. This result is independent of the publication counting method, i.e. fractional or whole counting. At the same time, scholars who publish monographs are more local-oriented in terms of the publication channels they choose.
 • Item
  Multilingual Publishing in the Social Sciences and Humanities: A Seven-Country European Study
  (2020) Kulczycki, Emanuel; Guns, Raf; Pölönen, Janne; Engels, Tim C. E.; Rozkosz, Ewa A.; Zuccala, Alesia A.; Bruun, Kasper; Eskola, Olli; Starčič, Andreja Istenič; Petr, Michal; Sivertsen, Gunnar
  We investigate the state of multilingualism across the social sciences and humanities (SSH) using a comprehensive data set of research outputs from seven European countries (Czech Republic, Denmark, Finland, Flanders [Belgium], Norway, Poland, and Slovenia). Although English tends to be the dominant language of science, SSH researchers often produce culturally and societally relevant work in their local languages. We collected and analyzed a set of 164,218 peer‐reviewed journal articles (produced by 51,063 researchers from 2013 to 2015) and found that multilingualism is prevalent despite geographical location and field. Among the researchers who published at least three journal articles during this time period, over one‐third from the various countries had written their work in at least two languages. The highest share of researchers who published in only one language were from Flanders (80.9%), whereas the lowest shares were from Slovenia (57.2%) and Poland (59.3%). Our findings show that multilingual publishing is an ongoing practice in many SSH research fields regardless of geographical location, political situation, and/or historical heritage. Here we argue that research is international, but multilingual publishing keeps locally relevant research alive with the added potential for creating impact.
 • Item
  Publication counting methods for a national research evaluation exercise
  (2019) Korytkowski, Przemysław; Kulczycki, Emanuel
  In this paper, we investigate the effects of using four methods of publication counting (complete, whole, fractional, square root fractional) and limiting the number of publications (at researcher and institution levels) on the results of a national research evaluation exercise across fields using Polish data. We use bibliographic information on 0.58 million publications from the 2013–2016 period. Our analysis reveals that the largest effects are in those fields within which a variety publication and cooperation patterns can be observed (e.g. in Physical sciences or History and archeology). We argue that selecting the publication counting method for national evaluation purposes needs to take into account the current situation in the given country in terms of the excellence of research outcomes, level of internal, external and international collaboration, and publication patterns in the various fields of sciences. Our findings show that the social sciences and humanities are not significantly influenced by the different publication counting methods and limiting the number of publications included in the evaluation, as publication patterns in these fields are quite different from those observed in the so-called hard sciences. When discussing the goals of any national research evaluation system, we should be aware that the ways of achieving these goals are closely related to the publication counting method, which can serve as incentives for certain publication practices.
 • Item
  重新设计波兰基于绩效的科研资助体系中的 图书评价模型
  (2018) Kulczycki, Emanuel; Korytkowski, Przemysław
  摘要 目的:本研究旨在介绍专注于出版商列表的波兰图书评价模型的关键系统性变化, 该模型受到了挪威模型的启发。 方法:本研究在以绩效为基础的科研资助体系之内重建了波兰2010和2018图书评价 模型。 现实意义:近20年来,波兰的图书评价体系一直以核实各种技术标准(比如图书篇 幅)为基础。2018新模型基于声望继承原则(图书的价值与其出版商等同),这种 做法受到了挪威模型中所使用的出版商列表的启发。本文认为相对于之前的2010模 型,本方案是一个更加平衡的政策工具,在2010模型中,出版商或图书的质量在评 价中没有发挥任何作用。 局限性:本研究从2018图书评价模型框架着手,该模型是2018年7月20日的高等教育 和科学法提出的,具体的实施法案尚未执行。 现实意义:本研究可以为国家层面实施的科研评价模型的结构性改革提供有价值的 参考。决策者、利益相关者以及关注科学政策的科研人员可能会对本研究成果感 兴趣。 原创性/价值:本研究首次展现了波兰科研评价模型的新框架以及学术图书评价的政 策工具。描述了促使决策者改变图书评价模型的动机,并介绍了针对新的方案进行 了哪些讨论。 关键词:图书评价;挪威模型;基于绩效的科研资助体系;波兰;出版商列表
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego