2014, Vol. 68. Przyszłość procesu internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego

Jeśli chcesz przejrzeć artykuły znajdujące się w tej kolekcji wybierz przycisk Tytuł

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Przyszłość procesu internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego (CPP RPS 68/2014)
    (Center for Public Policy Research Papers Series, 2014) Siwińska, Bianka
    Artykuł stanowi fragment książki „Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i w Niemczech” (Warszawa, 2014). Jego celem jest zakreślenie najnowszych perspektyw dla rozwoju procesu internacjonalizacji polskich uczelni. Analizie poddana zostaje debata publiczna nt. internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego – od 2009 do końca 2013 roku. Przedstawione zostają rozwiązania legislacyjne oraz inicjatywy uczelni, grup uczelni, władz i organizacji pozarządowych wspierające rozwój procesu internacjonalizacji realizowane w tym okresie. Jako praktyczne uzupełnienie rozważań przeprowadzona zostaje analiza SWOT procesu internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego i na jej podstawie zaproponowany zostaje obszerny Zestaw Rekomendacji dla stymulacji tego procesu – na zróżnicowanych poziomach decyzyjnych: poziomie centralnym, poziomie władz samorządowych i poziomie uczelni.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego