Materiały nieopublikowane (Bib)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
 • Item
  Katalog spisów lóż masońskich (Mitglieder-Verzeichnis, Matrikele, Naamlijst, Tableau de loge)
  (2020) Grażyńska, Iuliana; Gniot, Aleksander
  4 katalogi czasopism on-line, wykazujące w sumie 951 lóż, tytuły periodyków, miejsca działania wg nazwy krajów, miast i regionów w których działały, miejsca wydania z ewidencję 40389 roczników.
 • Item
  Materiały do katalogu druków w języku francuskim w Zbiorach Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
  (2016-02-10) Grażyńska, Iuliana
  Księgozbiór masoników liczy ok. 80.000 woluminów. Obejmuje on dziedzictwo kulturalne trzystu lat ruchu wolnomularskiego. Opisy bibliograficzne francuskich druków masońskich obecnego spisu pochodzą z systematycznego katalogu kartkowego oraz aktualizowanych rekordów druków francuskich opracowanych w systemie komputerowym Horizon. W katalogu masoników francuskich aktualnie znajdują się 2395 pozycji. Największą cześć francuskiego księgozbioru stanowią czasopisma, biografie, mowy członków łóż, dokumenty podkreślające stosunek członków lóż do kierunków filozoficznych, religii, wiedzy tajemnej, etyki, polityki i zagadnień społecznych. Zbiór zawiera również prozę, poezję okolicznościową, książki o historii, organizacji, rytuałach, symbolice wolnomularskiej oraz zagadnieniach dotyczących związków parawolnomularskich i literatury antymasońskiej. Schemat klasyfikacji pozwala na zapoznanie się z zakresem tematycznym w językach polskim i francuskim.
 • Item
  Koncepcja rozwoju repozytorium naukowego w oparciu o doświadczenia redakcji repozytorium AMUR
  (2015-05-07) Rychlik, Małgorzata
  Budowanie repozytorium uczelnianego wymaga perspektywicznego spojrzenia na cele, jakie niesie ze sobą rozwój takiego przedsięwzięcia. Przed twórcami repozytorium stoją ważne zadania począwszy od wyselekcjonowania odpowiedniego oprogramowania poprzez wprowadzenie przemyślanej strategii promowania repozytorium wśród kadry naukowej, wybór standardów, opracowanie polityki funkcjonowania archiwum. W perspektywie długofalowej, repozytorium winno być katalizatorem zmian, które finalnie powinny zaowocować wprowadzeniem modelu otwartej nauki na całej uczelni.
 • Item
  Rola oficerów-wolnomularzy w okresie Księstwa Warszawskiego
  (2010-02-26T11:31:53Z) Kurzawa, Tomasz
  Czas wojen napoleońskich, a zwłaszcza lata 1807- 1815 gdy od czasu pokoju w Tylży do zakończenia Kongresu Wiedeńskiego istniało Księstwo Warszawskie, był to zloty okres w historii polskiego wolnomularstwa. Nie brakowało wtedy w polskich lożach oficerów, którzy odznaczali się nie tylko na froncie podczas kampanii wojennych. Mimo oporu i ataku ze strony kleru przyczyniali się w znaczny sposób do rozwoju masonerii, w której bezustannie, nawet wśród nowo przyjmowanych adeptów, było wielu wojskowych. W lożach zajmowali różne stanowiska. Swoją aktywną działalnością i nauką niewiele odbiegali od głównych zasad chrześcijańskich. Głoszone hasła starali się realizować, pomagali bliźnim, a jednocześnie pracowali bezustannie nad sobą.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego