Materiały dydaktyczne (WSE)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja
    (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010) Kujawiński, Jerzy
    Kolejne przeobrażenia szkoły. Próby likwidacji szkoły. Granice swobody ucznia w szkole klasowo-lekcyjnej. "Szkoła" bez przymusu. Wizja szkoły XXI wiek.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego