Matriały publicystyczne

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Polsko-ukraińska dyplomacja samorządowa w obliczu wojny
    (Fundacja im. Stefana Batorego, 2023-04-26) Ksenicz, Igor
    Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego 2022 roku zmieniła współpracę terytorialną Polski i Ukrainy. Najważniejszym wyzwaniem dla niej będzie udział polskich miast i regionów w powojennej odbudowie Ukrainy. Konieczne jest także zwiększenie efektywności współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego z partnerami ukraińskimi – mają temu służyć rekomendacje przedstawione w tym tekście.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego