Książki/rozdziały (WCh)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Na pograniczu chemii i biologii. Tom XXXIV
    (2015) Koroniak, Henryk; Barciszewski, Jan
    Niniejszy XXXIV tom jest zbiorem artykułów serii Na pograniczu chemii i biologii. Zawiera on 14 artykułów podzielonych na dwie części: biologia chemiczna i nanobiomedycyna. W części dotyczącej biologii chemicznej znajdują się artykuły omawiające przemiany kwasów fosfonowych, iminocukrów, zasad heterocyklicznych oraz statyn. Znajduje się tam również charakterystyka i właściwości antybiotyków peptydowych, a także nowe terapie antynowotworowe. Drugi rozdział obejmuje zagadnienia, które należą do nanobiomedycyny. Ten nowy obszar badawczy pokazuje charakterystykę i wykorzystanie nanocząstek w biofizyce, biologii molekularnej, kosmetyce oraz onkologii. Artykuły te będą niewątpliwie pomocne w tworzeniu trwałych podstaw wiedzy niezbędnej do zrozumienia funkcjonowania żywej komórki.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego