2010, Vol. 17. Integracja europejska a europejska integracja szkolnictwa wyższego

Jeśli chcesz przejrzeć artykuły znajdujące się w tej kolekcji wybierz przycisk Tytuł

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Integracja europejska a europejska integracja szkolnictwa wyższego (CPP RPS 17/2010)
    (Center for Public Policy Research Papers Series, 2010) Kwiek, Marek
    Cele i zadania strategiczne szkolnictwa wyższego (SW) w Polsce nie mogą ignorować celów i zadań strategicznych europejskich systemów edukacyjnych, które wyłaniają się w ostatniej dekadzie i które w skali całej Europy stają się coraz bardziej zbieżne. Nigdy przedtem polityka edukacyjna państw UE nie stawiała sobie tak zbliżonych celów i zadań, nie posługiwała się w swoich dokumentach tak bliskimi – i zarazem tak nowymi w porównaniu z poprzednimi dekadami – pojęciami i kategoriami (np. zatrudnialność, równość dostępu, partnerstwa z przedsiębiorstwami, premia płacowa za wykształcenie, stopa zwrotu z edukacji, wyniki kształcenia, mobilność, współodpłatność etc). Nigdy przedtem nie toczyła się również tak szeroka dyskusja z udziałem wszystkich państw UE na temat przyszłości SW (a zwłaszcza uniwersytetów badawczych, research-intensive universities) na forum międzyrządowym (proces boloński) i unijnym (strategia lizbońska, agenda modernizacyjna uniwersytetów, Europejska Przestrzeń Badawcza). Myślenie o reformach na poziomie unijnym współgra z wprowadzaniem reform w życie w poszczególnych państwach UE.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego