2013, Vol. 56. Strategiczna funkcja polityki regionalnej i umiędzynarodowienia w krajach nordyckich

Jeśli chcesz przejrzeć artykuły znajdujące się w tej kolekcji wybierz przycisk Tytuł

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Strategiczna funkcja polityki regionalnej i umiędzynarodowienia w krajach nordyckich (CPP RPS 56/2013)
    (Center for Public Policy Research Papers Series, 2013) Musiał, Kazimierz
    Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie regionalizacji i globalizacji jako punktów węzłowych dyskursu zmiany w polityce państw nordyckich. Przekładały się one na skuteczne tworzenie strategii rozwojowych i efektywne dostosowanie społeczeństw nordyckich do nowych wyzwań politycznych i ekonomicznych. Paradygmaty regionalizacji i globalizacji zostają omówione z w kontekście nordyckiej polityki publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. W ostatniej części rozdziału podjęta zostaje próba zastanowienia się nad celowością i skutecznością budowania strategii w polityce publicznej w odniesieniu do dominujących w danym czasie megatrendów i paradygmatów.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego