Studia Anglica Posnaniensia: An International Review of English Studies

Studia Anglica Posnaniensia to czasopismo anglistyczne, ukazujące się cztery razy w roku. Na jego zawartość składają się artykuły językoznawcze oraz literaturoznawcze, a także recenzje. Czasopismu publikuje artykuły wyłącznie w języku angielskim.

Studia Anglica Posnaniensia is an international review of English studies, appearing four times a year. The journal carries original articles on English linguistics and literature as well as book reviews. The language of the journal is English.

Redaktor naczelny: Marcin Krygier
Kontakt: Studia Anglica Posnaniensia,
Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
tel: 618293506
e-mail: sap@wa.amu.edu.pl
strona www: http://wa.amu.edu.pl/sap/
http://www.degruyter.com/view/j/stap
Nazwa wydawcy: Adam Mickiewicz University/De Gruyter Open
ISSN: 0081-6272

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego