Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej

RES FACTA. Teksty o muzyce współczesnej (Kraków/Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967-1989) oraz RES FACTA NOVA. Teksty o muzyce współczesnej (Poznań / Wydawnictwo Ars Nova, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1994-) jest pismem, które od początku istnienia, niezależnie od meandrów polskiej kultury i polityki kulturalnej, stanowi istotny element pejzażu refleksji muzykologicznej, krytyczno-muzycznej i około muzycznej w Polsce. Redaktorzy założyciele oraz kontynuatorzy myśli przewodniej pisma, którą było udostępnienie polskiemu odbiorcy ważnych i rzadkich tekstów najszerzej rozumianej myśli o muzyce, nie stroniącej również od odniesień do tradycji Europy i kultur pozaeuropejskich, mieli na uwadze rosnącą potrzebę konfrontacji polskiego środowiska muzykologicznego (i nie tylko) z tym, co poza granicami Polski publikowano i o czym szeroko dyskutowano. To właśnie w RES FACTA / RES FACTA NOVA pojawili się po raz pierwszy w Polsce kompozytorzy, muzykolodzy i krytycy, którzy odcisnęli swoją twórczością ślad także na kolejnych pokoleniach rodzimych artystów i intelektualistów.
Do grona założycieli pisma należeli lub/i należą do roku 2008: Michał Bristiger (redaktor naczelny od 1967), Mieczysław Tomaszewski, ś.p. Florian Dąbrowski, ś.p. Zygmunt Mycielski, ś.p. Józef Patkowski, Paweł Szymański, Dorota Maciejewicz, Maciej Jabłoński. Z zagranicy do redakcji należą: Paolo Emilio Carapezza (Palermo) oraz Helen Geyer (Weimar). Od 2009 r. w skład Redakcji RES FACTA NOVA wchodzą: Michał Bristiger (Warszawa) – przewodniczący w latach 1967-2010, Paolo Emilio Carapezza (Palermo), Helen Geyer (Weimar), Maciej Jabłoński (Poznań), Justyna Humięcka-Jakubowska (Poznań), Małgorzata Janicka-Słysz (Kraków), Alicja Jarzębska (Kraków), Irena Poniatowska (Warszawa), Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa), Ewa Schreiber (Poznań), Jan Stęszewski (Warszawa-Poznań), Paweł Szymański (Warszawa), Mieczysław Tomaszewski (Kraków), Marcin Trzęsiok (Katowice), Ryszard J. Wieczorek (Poznań), Sławomir Wieczorek (Wrocław), Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Kraków).

RES FACTA. Studies in Contemporary Music (Cracow / PWM Edition, 1967-1989) and RES FACTA NOVA. Studies in Contemporary Music (Poznań / Ars Nova Edition, The Poznań Society of Friends of Science, 1994- ) is a journal, which, from its beginnings, regardless of the intricacies of Polish culture and politics, constitutes the essential element of musicological reflection and music criticism in Poland. The central idea of the journal was to make the important and rare texts concerning musical thought (in the broad sense of the word) available to Polish reader. Editors, founders and their followers respected the growing need of Polish musicological and intellectual milieu to confront with what was published and widely discussed abroad. It was in RES FACTA / RES FACTA NOVA that the composers, musicologists and critics, whose work continue to influence the coming generations, were presented in Poland for the first time.
Michał Bristiger (Editor-in-Chief since 1967), Mieczysław Tomaszewski, Florian Dąbrowski, Zygmunt Mycielski, Stefan Jarociński, Jan Stęszewski, Józef Patkowski, Paweł Szymański, Dorota Maciejewicz, Maciej Jabłoński, Paolo Emilio Carapezza (Palermo) and Helen Geyer (Weimar) rate among the founders of the journal. Since 2009 Editiorial Board of RES FACTA NOVA consist of: Michał Bristiger (Warsaw) – Editor-in-Chief 1967-2010, Paolo Emilio Carapezza (Palermo), Helen Geyer (Weimar), Maciej Jabłoński (Poznań), Justyna Humięcka-Jakubowska (Poznań), Małgorzata Janicka-Słysz (Cracow), Alicja Jarzębska (Cracow), Irena Poniatowska (Warsaw), Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warsaw), Ewa Schreiber (Poznań), Jan Stęszewski (Warszawa-Poznań), Paweł Szymański (Warsaw), Mieczysław Tomaszewski (Cracow), Marcin Trzęsiok (Katowice), Ryszard Wieczorek (Poznań), Sławomir Wieczorek (Wrocław), Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Cracow).

Redaktor naczelny: Marcin Gmys

Browse

Collections of this Community

Now showing 1 - 2 of 2
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego