Studies in Second Language Learning and Teaching

Studies in Second Language Learning and Teaching to czasopismo ukazujące się cztery razy w roku i wydawane przez Zakład Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. Językiem publikacji jest język angielski. W czasopiśmie zamieszczane są wcześniej niepublikowane najwyższej jakości prace teoretyczne i badania empiryczne dotyczące uczenia się i nauczania drugiego języka i języków obcych. Artykuły dotyczą nauczania i uczenia się różnych języków obcych, nie tylko języka angielskiego, i ogniskują się na różnych zagadnieniach, począwszy od procesów leżących u podstaw przyswajania języka drugiego, przez różne aspekty nauki języka obcego w warunkach szkolnych i pozaszkolnych, a także procesu nauczania, w tym wyboru programów nauczania, projektowania materiałów, praktyki szkolnej i oceny.

Studies in Second Language Learning and Teaching is a refereed journal published four times a year by the Department of English Studies, Faculty of Pedagogy and Fine Arts, Adam Mickiewicz University, Kalisz, Poland. The language of publication is English. The journal is devoted to reporting previously unpublished highest quality theoretical and empirical research on learning and teaching second and foreign languages. It deals with the learning and teaching of any language, not only English, and focuses on a variety of topics ranging from the processes underlying second language acquisition, various aspects of language learning in instructed and non-instructed settings, as well as different facets of the teaching process, including syllabus choice, materials design, classroom practices and evaluation.

Redaktor naczelny: Mirosław Pawlak
Kontakt: Zakład Filologii Angielskiej
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu
ul. Nowy Świat 28-30
62-800 Kalisz
Polska
strona www: http://ssllt.amu.edu.pl/

Nazwa wydawcy: Zakład Filologii Angielskiej
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu
ISSN: 2083-5205

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego