Subiectiva

Subiectiva to pismo studentów filologii klasycznej prezentujące artykuły o różnorodnej tematyce związanej z kulturą antyczną

(ang.)SubiectivaThe journal of classical philology students presenting peer-reviewed articles on various issues considering classical culture.

Redaktor naczelny: Maria Gierszewska, Maciej Grelka
Kontakt: Instytut Filologii Klasycznej
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
e-mail:subiectivaKNK@amu.edu.pl
Nazwa wydawcy: Koło Naukowe Klasyków

Browse

Collections of this Community

Now showing 1 - 1 of 1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego