Scripta Neophilologica Posnaniensia

Scripta Neophilologica Posnaniensia publikuje artykuły polskich i zagranicznych autorów w zakresie trzech następujących dziedzin: językoznawstwo, literaturoznawstwo i kulturoznawstwo. Czasopismo ukazuje się jako rocznik. Artykuły publikowane są w różnych językach narodowych.

Scripta Neophilologica Posnaniensia focuses on the publication of articles by Polish and international scholars in three academic areas: linguistics, literary and cultural studies. It is published annually. It favours the publication of papers in a diversity of languages.

Redaktor naczelny: Prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel
Kontakt: Katedra Ekokomunikacji UAM
ul. 28 Czerwca 1956 Roku nr 198
61-485 Poznań
tel. +48 618292906
e-mail: keko@amu.edu.pl
strona www: http://keko.amu.edu.pl
Nazwa wydawcy: Katedra Ekokomunikacji UAM
ISSN 1509-4146

Browse

Collections of this Community

Now showing 1 - 1 of 1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego