Monteskiusz: Res Politica et Historica

Permanent URI for this community

Monteskiusz: Res Politica et Historica
Pismo zamierza przedstawiać obraz polskiej i europejskiej kultury politycznej rozmaitych epok. Zawierać więc będzie teksty i artykuły dotyczące historii myśli politycznej, filozoficznej, historii gospodarczej, historii politycznej, historii społecznej, z wyraźnym naciskiem na element historyczny. Chodzi o spojrzenie na rozmaite epoki z punktu widzenia historycznego, politologicznego, socjologicznego i filozoficznego. Pismo zawierać ma artykuły, recenzje, teksty źródłowe a także wywiady. Niektóre z nich ukazywać się będą w dwóch wersjach językowych.

(ang.) Monteskiusz: Res Politica et Historica
is an international, peer-reviewed journal publishing research results and review articles covering all earth-science disciplines, with a focus on the geology of central and eastern Europe. Since 2009 only manuscripts in English are considered for publication.

Redaktor naczelny: dr Rafał Dobek
Kontakt: Zakład Myśli i Kultury Politycznej, Instytut Historii UAM,
ul. Maków Polnych 16
61-809 Poznań
tel.: +48 (61) 829 47 48;
e-mail: geologos@com.pl
strona www: www.kulturapolityczna.amu.edu.pl/res-politica
Nazwa wydawcy: Zakład Myśli i Kultury Politycznej, Instytut Historii UAM
ISSN 2080-6930

Browse

Collections of this Community

Now showing 1 - 1 of 1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego