Poznań Studies in Contemporary Linguistics

Poznań Studies in Contemporary Linguistics jest międzynarodowym przeglądem zagadnień teoretycznych i metodologicznych w badaniach językoznawczych. Czasopismo publikuje oryginalne artykuły z teoretycznym wpływem na dowolną z dziedzin językoznawstwa, recenzje i przeglądy artykułów, dyskusje oraz recenzje książek.

Poznań Studies in Contemporary Linguistics is an international review of theoretical and methodological issues in linguistic research. The journal carries original articles with a theoretical impact on any area of linguistics, review articles, discussion papers and reply articles, and book reviews.

Redaktor naczelny: Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
Kontakt: Faculty of English
Adam Mickiewicz University
Collegium Novum
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań, Poland
e-mail: psicl@ifa.amu.edu.pl
strona www: http://wa.amu.edu.pl/psicl/
Nazwa wydawcy: Versita Ltd., de Gruyter
ISSN 0137-2459

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego