Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10049
Title: Kulturowe i językowe uwarunkowania chińskich przesądów i tabu
Other Titles: Cultural and linguistic determinants of taboo and superstitions in China
Authors: Afek, Joanna
Advisor: Łabędzka, Izabella. Promotor
Keywords: Tabu
Taboo
przesąd
superstitions
kultura
culture
język
language
Chiny
China
Issue Date: 12-Feb-2014
Abstract: W rozprawie zakładam, że zgodnie z teorią Mary Douglas i Jerzego Wasilewskiego, dążenie do stworzenia sytuacji idealnej, rajskiej jest wspólnym mianownik wielu tabu i przesądów. Teoria ta została przeanalizowana w siedmiu rozdziałach. W pierwszym rozdziale zajmuję się tabu oraz przesądami od strony teoretycznej. W drugim – tabu językowym, które dotyczy imion osobowych, nazw geograficznych, numerologii oraz języka potocznego. Ze względu na homofoniczną strukturę języka oraz uwarunkowania kulturowe jest on bardzo silne w Chinach współczesnych. Przejawia się np. w zakazie zwracania się do drugiej osoby po imieniu, a także swoistej tetra-fobii oraz octo-filii. W rozdziale trzecim przedstawione zostało tabu związane z obchodzeniem świąt kalendarzowych. Chińczycy do tej pory w czasie obchodów Nowego Roku nie wyrzucają z domu śmieci, utożsamiając je z bogactwem. W czwartym rozdziale przeanalizowane zostały przesądy powiązane z chińskim zodiakiem. Wiara w pomyślne (Smok, Świnia) oraz pechowe (Owca, Tygrys) znaki zodiaku trwa po dzień dzisiejszy, sprawiając Chinom ogromne problemy demograficzne i społeczne. W piątym rozdziale omówione zostały przesądy z związane z okresem ciąży, porodu, połogu oraz wychowania dzieci. Chińczycy nadal uważają, że data przyjścia na świat determinuje los człowieka i w związku z tym odpowiednio ją planują zwiększając tym samym liczbę cesarskich cięć. W szóstym rozdziale przedstawione zostały przesądy związane z ceremoniami ślubnymi, w siódmym – pogrzebowymi.
In the dissertation, in accordance with the theory of Mary Douglas and Jerzy Wasilewski, I assume that striving to create an ideal situation (paradise) is the denominator of many taboos and superstitions. This theory has is further examined in seven chapters. In the first chapter taboos and superstitions are discussed from the theoretical point of view. The second one shows a taboo language which applies to personal and geographical names, numerology and everyday language. Due to the language of homophobic structure and cultural background linguistic taboo is very strong in China today (for example: the prohibition to address the other person by name, love for number “eight” and hate for number “four”). The third chapter is devoted to the taboos associated with the Chinese traditional calendar and festivals (for example: the Chinese during the New Year celebrations do not throw garbage out, identifying it with the wealth). The fourth chapter analyzes superstitions associated with the Chinese zodiac. Belief in lucky (Dragon, Pig) and unlucky (Sheep, Tiger) signs of the zodiac continues to this day, creating in China a huge demographic and social problems. The fifth chapter discusses the superstitions relating to pregnancy, childbirth, postpartum and child-bearing. The sixth chapter presents the superstitions associated with the wedding ceremonies. Funeral is presented in the seventh chapter.
Description: Wydział Neofilologii: Katedra Studiów Azjatyckich
URI: http://hdl.handle.net/10593/10049
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Joanna Afek_rozprawa.pdf2.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.