Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10070
Title: Przystosowanie szkolne dzieci sześcioletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Authors: Buchnat, Marzena
Keywords: przystosowanie szkolne
uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
sześciolatek
szkoła
student with special educational needs
six-year-old
school
school adaptation
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WSH Leszno
Abstract: Przejście dziecka z przedszkola do szkoły stanowi istotny przełom w jego rozwoju. W świetle zachodzących zmian oświatowych związanych z obniżeniem wieku dzieci rozpoczynających edukację szkolną oraz systemem kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, problematyka przystosowania szkolnego osadzona w kontekście przekroczenia progu szkolnego budzi wiele emocji i wątpliwości. Rozpoczęcie przez sześciolatka edukacji szkolnej, szczególnie w perspektywie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymaga odpowiedniej dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Przeprowadzane badania miały na celu określić jaki jest poziom przystosowania szkolnego sześcioletniego ucznia pierwszej klasy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wskazać ewentualne obszary wsparcia, by dzieci przekraczając w tym wieku próg szkolny mogły osiągnąć sukces.
Child's transition from pre-school to primary school is an important turning point in its development. In the light of changes related to the reduction of the age of children starting school education and training system of students with special educational needs, school adaptation issues, placed in the context of the school threshold, raises a lot of emotions and concerns. Starting school education at the age of six, especially in the perspective of children with special educational needs, requires adequate social and emotional maturity. The research was to determine the level of school adaptation of a six-year-old with special educational needs attending the first class, and identify the areas of support of that, crossing that threshold, children so that they could achieve success.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10070
ISBN: 978-83-61876-76-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buchnat_Marzena_Przystosowanie_szkolne.pdf791.18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.