Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10087
Title: Paradygmat funkcjonalny Herberta Spencera
Authors: Kaczmarek, Kamil M.
Keywords: Herbert Spencer
funkcjonalizm
Durkheim
funkcja
system
Issue Date: 2013
Citation: Studia Socjologiczne 2013, nr 2 (209), s. 31-46.
Abstract: W artykule autor rekonstruuje oryginalny sens, jaki w ramach Spencerowskiego funkcjonalizmu mają pojęcia funkcji, potrzeby, podmiotu funkcji oraz obiektywnych konsekwencji. Wskazuje na zasadniczą odrębność tej koncepcji w stosunku do dwudziestowiecznych teorii funkcjonalnych w socjologii. Choć posługują się one tymi samymi terminami, to nadają im zasadniczo odmienne znaczenie. Fundamentalna jest zwłaszcza dokonana przez Durkheima zmiana sposobu rozumienia terminu „funkcja”, który Spencer odnosił do konkretnego działania (czynności, pracy), a ktory zaczął oznaczać rezultat oddziaływania. Autor kwestionuje przypisywanie Spencerowi założycielskiej roli dla dwudziestowiecznego paradygmatu funkcjonalnego, wskazując jednocześnie na zapoznaną wagę teoretyczną oryginalnej koncepcji autora Zasad socjologii w stosunku do ujęcia zmodyfi kowanego przez Durkheima.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10087
ISSN: 0039−3371
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamil M. Kaczmarek Paradygmat funkcjonalny Spencera.pdf265.06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons